Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών

Μια ενδιαφέρουσα σελίδα είναι αυτή του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Όπως διαβάζω στο αρχείο υπάρχουν 28.442 διατριβές online! Μπορεί να περιηγηθεί κάποιος ανά επιστημονικό πεδίο, να επιλέξει έτος δημοσίευσης, χώρα, γλώσσα, ίδρυμα είτε να ψάξει σχετικά με το όνομα του συντάκτη.

Αν επιλέξουμε κάποια διατριβή μπορούμε να τη διαβάσουμε online.  Υπάρχει η δυνατότητα να την κατεβάσουμε σε pdf ή να ζητήσουμε αντίγραφο αυτής έντυπο ή ψηφιακό (cd/dvd) αφού πρώτα συνδεθούμε (register) ως χρήστες στην υπηρεσία. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιοποιημένη κάποια διατριβή υπάρχει η δυνατότητα “παραγγελίας” προς το αρχείο για τον εντοπισμό της όπου αυτό δύναται. Η υπηρεσία φιλοξενεί κυρίως διδακτορικές διατριβές από το 1985 και έπειτα.

Το έργο όπως αναγράφεται στη σελίδα έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Χωρίς να γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες και με το λίγο χρόνο που το περιεργάστηκα θεωρώ πως έχει εξαιρετικά σημαντική χρησιμότητα. Ανοικτότητα της πληροφορίας και ελεύθερη πρόσβαση με ευκολία στο περιεχόμενο. Ένα καλό σημείο αναφοράς για τον επιστημονικό κόσμο αλλά και όχι μόνο.

One thought on “Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *