Μιλωντας για τεχνολογια…[session 1]

Είναι γεγονός! Το πρώτο session της ενότητας του διαλόγου-συνεντεύξεων με ανθρώπους που σχετίζονται με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευση έχω την χαρά να ξεκινάω αυτή την ενότητα με ένα καθηγητή μου από το τμήμα που φοίτησα!

Ο λόγος για τον Αριστογιάννη Γαρμπή Επίκουρο Καθηγητή και Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου “Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων” του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Τα ερωτήματα στάλθηκαν μέσω mail. Σας τα παραθέτω παρακάτω με τις απαντήσεις…

1. Είστε διευθυντής του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων» του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τι ερευνητικό έργο υλοποιείται στο εργαστήριο σας;

Το CIS-Lab είναι ένα από τα τέσσερα Θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος ΕΠΔΟ, που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα, εστιάζει ερευνητικά:

α) στη μελέτη των νέων τεχνολογιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Διαδικτύου καθώς και της μοντελοποίησής τους, με στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων αναζήτησης και φιλτραρίσματος της πληροφορίας σε αυτό (Μοντελοποίηση, Semantic Web, Οντολογίες κ.λ.π).

β) στην ασφάλεια διακίνησης δεδομένων και πληροφοριών.

γ) στην αντιμετώπιση σύνθετων ερωτημάτων διαχείρισης δεδομένων καθώς και τις μεθόδους αποθήκευσης (storage methods) και συλλογής πληροφοριών.

δ) στην ανάπτυξη εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως Τραπεζικές εφαρμογές, Λογιστήρια, Επιχειρήσεις και οργανισμοί κ.α) με χρήση νέων τεχνολογιών (Internet, Εφαρμογές πολυμέσων).

ε) στην ανάπτυξη σύγχρονων μοντέλων μάθησης και αξιολόγησης της γνώσης για θεωρητικά ή εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα και την ενσωμάτωσή τους σε Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (σχεδιασμός και δημιουργία micro-Worlds, ηλεκτρονικά συστήματα αυτο-αξιολόγησης της γνώσης κ.α) και…

στ) στη μελέτη δυνατοτήτων, τον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση κώδικα για Λειτουργικά Συστήματα υπολογιστών.

2. Ποιος είναι ο στόχος της λειτουργίας του εργαστηρίου σας, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις τάσεις τις αγοράς εργασίας;

Το CISLab στοχεύει αφ’ ενός στην αναβάθμιση και προβολή του ερευνητικού έργου που επιτελείται γενικότερα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα και αφ’ ετέρου στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων έρευνας στην αγορά εργασίας μέσα από την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Εκτός από την τρέχουσα έρευνα το εργαστήριο αναλαμβάνει χρηματοδοτούμενα έργα/projects (αυτοδύναμα ή με συνεργασία), η εκπόνηση των οποίων πραγματοποιείται από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες του τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και από αριστούχους σπουδαστές του τμήματός μας.

Πρόκειται δηλαδή για μια αλληλεπιδραστική διασύνδεση του ερευνητικού εργαστηρίου με την αγορά εργασίας, που με την πάροδο του χρόνου ευελπιστούμε ότι θα ισχυροποιείται και θα αναβαθμίζεται.

3. Σημαντικό χαρακτηριστικό του εργαστηρίου είναι και η συμμετοχή φοιτητών του τμήματος και η απόκτηση εμπειρίας σε υλοποίηση έργων πληροφορικής! Άμεση σύνδεση λοιπόν των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Πείτε μας μερικά πράγματα σχετικά…

Μεγάλη και σημαντική είναι η προσφορά των σπουδαστών μας για την λειτουργία του εργαστηρίου αλλά περισσότερο σημαντικό είναι το όφελος που αυτοί αποκομίζουν. Τους δίνεται η δυνατότητα να εμπλουτίσουν και να αναβαθμίσουν το γνωσιακό τους υπόβαθρο, να μυηθούν στο χώρο της έρευνας, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια, να έρθουν σε επαφή με άλλους ερευνητές, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων σχετικά με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το εργαστήριο (σε πραγματικές συνθήκες), να διαγνώσουν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι έτοιμοι και σίγουροι για τις μελλοντικές τους επαγγελματικές αποφάσεις και επιδιώξεις.

Πρέπει τέλος να αναφέρουμε ότι συμμετέχοντες σπουδαστές σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το εργαστήριο, αμείβονται, ανάλογα με το έργο τους, ενώ επιπλέον εμπλουτίζουν και το βιογραφικό τους σημείωμα.

4. Σχετικά με το Τμήμα ΕΠΔΟ, στο οποίο διδάσκετε ως Επίκουρος Καθηγητής, η πληροφορική είναι ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει στο περίγραμμα σπουδών; Ποια είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει το Τμήμα για να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό;

Η Πληροφορική είναι η μία από τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. Υπάρχουν όμως και οι άλλες δύο, αυτή της Διοίκησης και της Οικονομίας, που είναι εξίσου σημαντικές. Για τις τρεις αυτές κατευθύνσεις διατίθενται στους προπτυχιακούς σπουδαστές μας, μέσω του περιγράμματος σπουδών, περίπου ίσο πλήθος μαθημάτων. Με βάση και το γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται το Τμήμα μας, πιστεύω ότι θα είναι λάθος να δοθεί περισσότερη έμφαση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε βάρος των υπόλοιπων προφασιζόμενοι λόγους ανταγωνιστικότητας. Εξ’ άλλου όποιος απόφοιτος επιθυμεί συγκεκριμένη εμβάθυνση και ειδίκευση μπορεί μέσα από μεταπτυχιακές σπουδές να διαφοροποιηθεί ή να επικαιροποιήσει ακόμη περισσότερο το γνωστικό του αντικείμενο.

Το περίγραμμα σπουδών πρέπει να αλλάξει, να ανανεώνεται και να αναβαθμίζεται ανά διαστήματα (ήδη βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία αναδιάρθρωσης). Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει κάποια μαθήματα να αλλάξουν ενώ σε αρκετά η ύλη θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αλλάζοντας το περίγραμμα σπουδών, το Τμήμα θα αναβαθμιστεί ή ότι θα γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό. Μπορούμε να πούμε ότι θα συνδράμει στην αναβάθμιση, όμως αποτελεί έναν μόνο παράγοντα από τους πολλούς που απαιτούνται για την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος.

Η οικονομική ενίσχυση των ΤΕΙ, η αύξηση του μόνιμου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τα κίνητρα για έρευνα στο καθηγητικό προσωπικό, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, η αυτοδύναμη λειτουργία των ΤΕΙ και η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, το ποιοτικό επίπεδο των σπουδαστών, είναι κάποιοι από τους υπόλοιπους παράγοντες που συν απαιτούνται ώστε το Τμήμα να γίνει περισσότερο ελκυστικό, ανταγωνιστικό και ποιοτικά αναβαθμισμένο.

5. Ποια είναι η σχέση σας με τα blogs;

Πρόκειται για μια σύγχρονη ¨μανία¨. Ολοένα και πιο πολλοί άνθρωποι προσελκύονται από τα αγαθά της πληροφορικής και του Internet είτε είναι απλοί χρήστες είτε ειδικοί. Είναι γεγονός ότι η πληροφορία και η γνώση στις μέρες μας μεταδίδονται εύκολα, γρήγορα και χωρίς όρια. Πρέπει όμως κανείς να διατηρεί τις επιφυλάξεις του και να τον διακρίνει κριτικό πνεύμα, γιατί η ανεξέλεγκτη διάχυση της πληροφορίας και η άνευ ορίων χρήση του internet ενέχει αρκετούς κινδύνους.

Λόγω ειδικότητας η σχέση μου με τα blogs περιορίζεται περισσότερο στο τεχνικό-κατασκευαστικό κομμάτι παρά στη συστηματική χρήση (συμμετοχή, συγγραφή κλπ).

6. Πως βλέπετε το ελληνικό internet και την εξέλιξη του τόσο από πλευράς παροχής υπηρεσιών αλλά και περιεχομένου;

Συνεχώς βελτιώνεται και εμπλουτίζεται. Υπάρχουν όμως και αρκετά ‘σκουπίδια’. Σύντομα πιστεύω ότι θα αυξηθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών ενώ στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί την πρώτη επιλογή για άντληση γνώσης ή ενημέρωσης.

7. Ποια είναι η άποψη σας για το zero.gr;

Πρόκειται για μια έκφραση δημιουργικού ενστίκτου, πνευματικής ανησυχίας, ανάγκης για επικοινωνία και ενθουσιασμού από το καινούργιο!

Σας ευχαριστούμε!

[by istor]

Author: Poulopoulos Ioannis

Web professional, blogger, new-come-podcaster & social media enthusiast! Interested in politics, diplomacy & networking.

2 thoughts on “Μιλωντας για τεχνολογια…[session 1]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *