Το κλειδωμενο μου iphone! (Apple)

Όλοι έχετε βιώσει την ευχαρίστηση που απορρέει η χρήση μιας συσκευής της Apple και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αυτές υπόσχονται κάτι που συμβαίνει φυσικά και στην πράξη! Παράλληλα όμως έχετε ενοχληθεί και από τους περιορισμούς της χρήσης εφαρμογών, ψηφιακών αρχείων αλλά και σύντομα του περιορισμού λειτουργιών και δυνατοτήτων στις ίδιες ακριβώς τις συσκευές που λανσάρονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα!

Συγκεκριμένα μάλιστα η μακρινή Κίνα θα ζήσει αυτή την εμπειρία χωρίς την δυνατότητας χρήσης 3G! Θα μιλάμε απλά δηλαδή για μια gadget-ούρα σαν πολλές άλλες! Η Κίνα φυσικά είναι μια παρένθεση στο θεματικό μέρος της δημοσίευσης! Παραπάνω επισυνάπτω ένα σκίτσο του Σωτήρη (Soter) με μια κλειδαριά πάνω στο αγαπημένο σας iphone! Αφήνω λοιπόν τα πολλά λόγια και σας καλώ να σκεφτείτε τις στιγμές που σας την έφερε το μήλο και σας οδήγησε σε “ακατονόμαστες εκφράσεις”!

Για την ώρα οι περιορισμοί στην χώρα μας έγκειται στην χαμηλή υποδομή και στο υπερβολικό κόστος απόκτησης 3G δυνατοτήτων! Aχ…Το κλειδωμένο μου iphone!

Author: Poulopoulos Ioannis

Web professional, blogger, new-come-podcaster & social media enthusiast! Interested in politics, diplomacy & networking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *