Το Facebook αποσύρει τον ανιχνευτή προσώπων από την Ευρώπη!


Μία ήσυχη νίκη για τα προσωπικά δεδομένα ήταν η επιβολή στο Facebook της διαγραφής όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την αναγνώριση των προσώπων στις φωτογραφίες. Συγκεκριμένα του χαρακτηριστικού που προτείνει το το χρήστη που βρίσκεται σε μια φωτογραφία ως επιλογή για tag.

Η συγκεκριμένη ενέργεια όπως διαβάζω έχει ήδη εφαρμοστεί σε όλους τους νέους χρήστες της υπηρεσίας και αναμένεται να συμβεί και στους υφιστάμενους μέσα στον Οκτώβρη.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προχώρησε σε συγκεκριμένες διατυπώσεις (Δεκέμβριος 2011) προς το κοινωνικό δίκτυο με σχετική οδηγία της. Με νέο έλεγχο που έγινε από την Αρχή φάνηκε πως το Facebook συμμορφώθηκε με την πλειοψηφία των συστάσεων με εφαρμογή τους για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ερωτήματα είναι πολλά και έπειτα από την εξαγορά εταιρείας με αντίστοιχο software αναγνώρισης προσώπων. Ποιος είναι ο ηθικός φραγμός του Facebook και τι πρακτικές είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς λόγους. Πολλοί χρήστες ενοχλούνται με τη λογική το Facebook να μπορεί να σκανάρει τις φωτογραφίες τους και να “εξάγει συμπεράσματα” και μοτίβα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφημιστικά. Πχ η προτίμηση σας σε κάποιο brand σε μια φωτογραφία σας ή η αλληλεπίδραση σας με άτομα και καταστάσεις.

Ευτυχώς υπάρχουν γραμμές άμυνας εντός της Ε.Ε. από τις επιτροπές οργανώσεων για τα ψηφιακά δικαιώματα αλλά και από τους ίδιους τους χρήστες οι οποίοι ενημερώνονται και έχουν πετύχει ήδη σημαντικές νίκες!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *