Πως να στήσετε ένα lan στο σπίτι σας χωρίς router/switch/hub!

Σίγουρα μερικοί από σας έχετε αναρωτηθεί αν γίνεται και πως… Γιαυτό γράφω αυτόν τον απλό οδηγό ώστε να καλύψει τις ανάγκες του καθενός. Ο οδηγός θα χωριστεί στη περίπτωση ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης. Να σημειώσω πως ο οδηγός αναφέρεται σε άτομα με κάποια μικρή εξοικείωση με τα δίκτυα και τους Η/Υ γενικότερα.

1.Ενσύρματη

Τι θα χρειαστούμε: Ένα καλώδιο cross-over, 2 H/Y με κάρτα δικτύου Ethernet, Όρεξη.

Για ένα τέτοιο δίκτυο θα χρειαστεί να αγοράσουμε ένα καλώδιο cross-over Ethernet με το οποίο θα συνδέσουμε τους 2 Η/Υ απευθείας μεταξύ τους. Αφού τους συνδέσουμε θα πρέπει να δώσουμε στατικές ip στο κάθε ένα ξεχωριστά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι 2 ip πρέπει να ανήκουν στο ίδιο υπό-δίκτυο και να αλλάξουμε μόνο το επίθεμα τους.

Παράδειγμα:
Η/Υ Α ip: 192.168.137.1
Η/Υ Β ip: 192.168.137.2

Φυσικά έχουν subnet mask 255.255.255.0 και οι δυο.Τώρα στο πεδίο default gateway πρέπει να δώσουμε στο καθένα το ip του άλλου.

Παράδειγμα:
Στον υπολογιστή Α έχουμε ip: 192.168.137.1 και default gateway: 192.168.137.2 αντίστοιχα και στον Η/Υ Β.
Όλα αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε από τις ιδιότητες τις κάρτας δικτύου στο πεδίο Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Ακόμα κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το Workgroup. Πρέπει και οι 2 να ανήκουν στο ίδιο Workgroup με το ίδιο ακριβώς όνομα (case sensitive). Μέτα από τα παραπάνω οι 2 Η/Υ θα πρέπει να “βλέπουν” ο ένας τον άλλον (ίσως χρειαστεί και ένα restart).

2.Ασύρματη

Τι θα χρειαστούμε: 2 Υ/Η με κάρτα δικτύου wi-fi, Όρεξη.

Για αυτή τη σύνδεση θα χρησιμοποιήσουμε τις ασύρματες κάρτες δικτύων ώστε να φτιάξουμε ένα δίκτυο ad-hoc, όπου είναι και πιο απλό. Ένας Η/Υ από τους 2 θα πρέπει να δημιουργήσει ένα καινούργιο δίκτυο ad-hoc (συνήθως γίνεται από το control panel των windows ή από κάποια εφαρμογή που ήρθε με την κάρτα δικτύου) και έπειτα ο άλλος Η/Υ να συνδεθεί σε αυτό. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο κωδικό ασφάλειας για το δίκτυο μας, οπού σας προτείνω WPA2.

Άντε και καλά ping!

(image Via)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *