Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών.

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 13.30, στο κεντρικό κτήριο ΟΠΑ (Πτέρυγα Αντωνιάδου, Αίθουσα Α41 στον 4ο όροφο) θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεντρικός ομιλητής της διάλεξης με τίτλο “Από το Ελεύθερο Λογισμικό και το Ανοικτό Περιεχόμενο στην Ανοικτή Διακυβέρνηση: Οργανωτικά, Τεχνικά και Νομικά Μοντέλα Παραγωγής Αξίας” θα είναι ο Πρόδρομος Τσιάβος του Πανεπιστημίου του όσλο και του London School of Economics.

Περίληψη:

> Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες ζωής, το Ελεύθερο Λογισμικο/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) συνιστά μία από τις πιο καθιερωμένες μορφές ανάπτυξης λογισμικού. Ταυτόχρονα, το ίδιο το ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί την πρώτη και πιο γνωστή έκφανση ενός οικονομικού μοντέλου για τη συνεργατική οργάνωση της παραγωγής. Μία σειρά από αγαθά και υπηρεσίες που εκτείνονται από το οπτικο-ακουστικό περιεχόμενο μέχρι τις συλλογές δεδομένων και το Λογισμικό ως υπηρεσία, παράγονται πλέον με αυτό τον τρόπο. Η σταδιακή αυτή μετατόπιση από το ΕΛ/ΛΑΚ στο Ανοιχτό Περιεχόμενο, τα Ανοιχτά Δεδομένα και αργότερα τις Ανοιχτές Υπηρεσίες είναι μία σταθερή τάση της τελευταίας δεκαετίας και στηρίζεται σε εκείνα τα μοντέλα οργάνωσης της παραγωγής πληροφορίας που βρίσκονται στη μεγαλύτερη δυνατή αρμονία με τις τεχνολογικές δυνατότητες που το διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει.

> Η ακόμη πιο πρόσφατη στροφή των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συμμετοχικές και συνεργατικές μορφές οργάνωσης, μολονότι έχει τις ρίζες της  στους θεσμούς της Ανοιχτής Διακυβέρνησης οι απαρχές των οποίων απαντώνται πολύ πριν από την εμφάνιση του ΕΛ/ΑΚ, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το οικονομικό μοντέλο οργάνωσης του ΕΛ/ΑΚ. Αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό κάνει χρήση τόσο των αρχών όσο και των τεχνικών και νομικών εργαλείων του ΕΛ/ΛΑΚ προκειμένου να πετύχει στόχους όπως η διαφάνεια, η συμμετοχή, η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και η μείωση του κόστους λειτουργίας της διοίκησης.

> Η μεταφορά του οργανωτικού μοντέλου και των νομικών εργαλείων της ανοιχτής παραγωγής σε χώρους με διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους εγείρει σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με την επιλογή των πλέον πρόσφορων μοντέλων για την παραγωγή αξίας στο περιβάλλον της Ανοιχτής Διακυβέρνησης.

> Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται οι βασικές οικονομικές αρχές των μοντέλων  Ομότιμης Παραγωγής Βασισμένων σε Κοινά Αγαθά (Commons Based Peer Production) και εξετάζονται τα νομικά και οργανωτικά ζητήματα καθώς και τα θέματα τεχνολογικής υποδομής που ανακύπτουν αναφορικά με την προσφορά υπηρεσιών Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βασιζόμενοι σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α, αλλά και  στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Διοίκηση, παρουσιάζουμε έναν οδικό χάρτη για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Τέλος χρησιμοποιώντας ένα “λεξιλόγιο” εννοιών και παραμέτρων που προκύπτει από την ανάλυση υπαρχόντων μορφών ομότιμης παραγωγής, εξετάζονται οι δυνατότητες δημιουργίας ενός Μοντέλου Ωριμότητας- Ικανότητας για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων προσφοράς υπηρεσιών Ανοιχτής Διακυβέρνησης από οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

> Στόχος της διάλεξης αυτής δεν είναι  να εξαντλήσει το έτσι κι αλλιώς τεράστιο θέμα της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, αλλά να θέσει τις βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στις σχετικές επιστημονικές κοινότητες, στη δημόσια διοίκηση και τους ιδιώτες παρόχους σχετικής τεχνολογίας και υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ροές αξίας τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς τον ίδιο τον πολίτη.

Ο Ομιλητής:

> O Πρόδρομος Τσιαβός έχει εκτεταμένη εμπειρία ως σύμβουλος σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Ο κ. Τσιαβός είναι δικηγόρος Αθηνών και έχει σπουδάσει νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακούς τίτλους στο δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Queen Mary του πανεπιστημίου του Λονδίνου και στη Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics. Επίσης, έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στα τμήματα Νομικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του London School of Economics. Ο κ. Τσιαβός είναι νομικός σύμβουλος στα προγράμματα Creative Commons στην Ελλάδα, Αγγλία και Ουαλία, και Νορβηγία, μέλος του Δ.Σ. συμβουλίου του οργανισμού Open Knowledge Foundation στο Λονδίνο και συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας Αυγερινός και Συνεργάτες στην Αθήνα. Είναι λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Όσλο και ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο London School of Economics, ενώ έχει εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Διδάσκει το μάθημα “Διαχείριση Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Καινοτομίας” ως λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Όσλο και είναι βασικός ερευνητής στο πρόγραμμα EnCoRe για την προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων του London School of Economics. Επίσης εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα αδειών ανοιχτού περιεχομένου και οργάνωσης  παραγωγής για οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο του Πολιτισμού, Μνήμης, Καλλιτεχνικής παραγωγής και Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία. Ο κ. Τσιαβός προεδρεύει της Ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τις άδειες Creative Commons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *