Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών

Μια ενδιαφέρουσα σελίδα που έπεσε τις τελευταίες μέρες στην αντίληψη μου είναι αυτή του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Όπως διαβάζω στο αρχείο υπάρχουν 28.442 διατριβές online! Μπορεί να περιηγηθεί κάποιος ανά επιστημονικό πεδίο, να επιλέξει έτος δημοσίευσης, χώρα, γλώσσα, ίδρυμα είτε να ψάξει σχετικά με το όνομα του συντάκτη. Continue reading “Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών”