Το SOPA/PIPA & o πειρατής Paulo Coelho


Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ιδιαίτερα σημαντική και σημαδιακή παράλληλα για τη πορεία του internet παγκοσμίως!
Όλοι θα πετύχατε κάπου μια αναφορά για το περιβόητο νομοθέτημα SOPA(Stop Online Piracy Act)/PIPA. Μεγάλα site παγκοσμίως, κοινότητες χρηστών, ενημερωτικά portals αλλά και κινήματα εναντιώθηκαν κατά της νέας αυτή νομοθεσίας η οποία επιδιώκει τη πάταξη της πειρατείας με ένα τέτοιο τρόπο που θα περιόριζε σημαντικά τις ελευθερίες και την “ανοιχτότητα” του διαδικτύου!

Σύμφωνα με τα γραφόμενα λοιπόν του SOPA, ακόμα και μια παραπομπή από το site σας ή το προφίλ σας σε ένα κοινωνικό δίκτυο σε κάποιο “αμφιλεγόμενο” σύνδεσμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε λογοκρισία του λογαριασμού σας και του site σας. Ακόμα και την εξαφάνιση της ψηφιακής σας ταυτότητας! Όχι δεν πρόκειται για υπερβολές και λαϊκισμούς με ευκολία διατυπωμένους. Οι πάροχοι/κάτοχοι περιεχομένου θα έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν το web για copyrighted περιεχόμενο το οποίο κυκλοφορεί εκεί έξω χωρίς άδεια διανομής και χρήσης, θα μπορούν με ευκολία να επέμβουν στους ISP, στα μεγάλα site και τα κοινωνικά δίκτυα ζητώντας λογοκρισία και στοιχεία για τους “παραβάτες” χρήστες.

Continue reading “Το SOPA/PIPA & o πειρατής Paulo Coelho”